Da li smo spremni za novu fiskalizaciju u RS?
Fintech

30.09.2022. | Blog

Drugi dan TechHosted08 konferencije, posvetili smo uticajima FinTech trendova na finansijski sektor u Republici Srpskoj i regionu, kao i tema vezanim za FinTech industriju koje će biti dio panel diskusije.

Jedan od najvažnijih projekata koje Ministarstvo finansija Republike Srpske trenutno realizuje je uvođenje novog modela fiskalizacije, a riječ je o velikoj i važnoj strukturnoj reformi koja će donijeti brojne benefite cijelom društvu – državi, privredi i građanima.

Osluškujući puls poslovne zajednice i zakonske okvire koji propisuju nadolazeći proces eFiskalizacije u Republici Srpskoj, odlučili smo da pokušamo da demistifikujemo priču o ovoj temi i sa nekim od činjenica istaknemo dodatne vrijednosti koje eFiskalizacija može da ponudi.

Formalno-pravno gledano eFiskalizacija je mehanizam koji treba da obezbjedi slanje fiskalnih računa od strane svih obveznika fiskalizacije prema Poreskoj Upravi u realnom vremenu, dok bi se kupcima dala mogućnost da provjerom QR koda (koji se nađe na njihovom računu), provjere da li je račun prijavljen Poreskoj upravi tj. da li je uistinu fiskalizovan. Šta će ovo značiti za postojeće fiskalne uređaje?

Novi uređaji će imati isti zadatak kao i stari, biti dio sistema za evidentiranje prometa na malo roba i usluga i u principu još nas malo vremena dijeli od dana kada stare fiskalne kase odlaze u istoriju, ustupajući svoje mjesto novim.

Proces eFiskalizacije ne treba doživljavati kao puku zamjenu postojeće fiskalne kase sa nekim novim terminalom

Suštinska razlika između starih fiskalnih kasa i njihove zamjene, novih Android terminala, tiče se modula za direktno povezivanje elektronskog fiskalnog uređaja u realnom vremenu sa Poreskom upravom, što stare kase nisu imale. Razmjena podataka se prije dešavala jednom dnevno, slanjem dnevnih izvještaja na kraju dana.

Ipak, proces eFiskalizacije ne treba doživljavati kao puku zamjenu postojeće fiskalne kase sa nekim novim terminalom, već treba razmišljati o mogućnostima koje postojanje novog terminala donosi. Sve ovo se radi sa ciljem dodatne monetizacije koju tehnološki napredniji terminali sa Android operativnim sistemom, mogu da donesu.

Finansijska tehnologija (poznatija kao FinTech) koristi se za opisivanje kombinacije tehnologije i novih procesa koji nastoje da unaprijede i automatizuju isporuku i korišćenje finansijskih usluga. U svojoj srži, FinTech se koristi da pomogne kompanijama, vlasnicima preduzeća i potrošačima da bolje upravljaju svojim finansijskim poslovanjem, procesima i životima korišćenjem specijalizovanog softvera i algoritama koji se koriste na računarima i, sve više, pametnim telefonima.

Mogućnosti koje FinTech unosi u svijet eFiskalizacije su velike

Dobri primjeri mogu biti određene aplikacije koje mogu koegzistirati na istom Android terminalu predviđenom za primjenu u procesu eFiskalizacije, poput aplikacije za plaćanje koja se može koristiti za beskontaktno plaćanje platnom karticom bilo da je ona u fizičkom obliku ili tokenizovana u telefonu, čime se eliminiše potreba za postojanjem posebnog POS platnog terminala na prodajnom mjestu.

Takođe se mogu koristiti i posebne aplikacije zadužene za upravljanje transakcijama, kako bi se što efikasnijim rutiranjem iste generisao veći broj on-us transakcija koje su u principu jeftinije za trgovca i unose manju proviziju na transakciju.

Osim toga, Android terminal može biti i mjesto za serviranje reklama ili promo informacija, jer se opet radi o softverskom rješenju koje može da plasira sadržaj na terminalu, bilo da se radi o standardnom ili personalizovanom marketingu.

Bitno je reći da postoje aplikacije koje su alternativa hardverskom uređaju. Za razliku od starog sistema fiskalizacije koji je morao da ima hardversku kasu ili fiskalni printer, u novoj fiskalizaciji na raspolaganju su i potpuno softverske kase, dok se računi štampaju na običnim štampačima bez integrisanog fiskalnog modula.