Da li vaša kompanija pripada industrijama koje su najčešće izložene cyber napadima?

05.12.2022. | Blog

Od cyber napada nije pošteđena ni jedna industrija jer je skoro svaka iskusila porast ili neki vid cyber napada. Neke od analiza svjedoče da su najciljani sektori – proizvodnja, nekretnine i transport,  te da su se suočili sa otprilike 2/3 svih napada prošle godine.

Prijave o cyber napadima dolaze od vladinih organizacija, obrazovnih i zdravstvenih institucija, banaka, advokatskih firmi, neprofitnih organizacija i mnogih drugih subjekata.

Hakerski napadi su svakim danom sve sofisticiraniji i napadači neumorno pronalaze nove načine da dođu do osjetljivih podataka, pa je otkrivanje prijetnji postalo izazovnije za stručnjake u domenu sigurnosti. S obzirom da su napadi ransomware-a u porastu za industrije i regije širom svijeta, organizacije moraju zauzeti proaktivan pristup sigurnosti.

Razvoj različitih tehnologija doveo je do nastanka inteligentnih rješenja za identifikovanje opasnosti. Jednostavna detekcija napada smanjiće rizik od posljedica napada i učiniti organizacije i poslovanje otpornim na cyber prijetnje.

Neke od najboljih IT praksi kada je riječ o cyber sigurnosti su podizanje svijesti, promjena sigurnosnog pristupa usmjerenog na ljude, zaštita pristupa sa udaljenih uređaja, izgradnja politike pristupa u pogledu sigurnosti.

Kompanija Group IB je jedan od vodećih lidera iz oblasti sigurnosti, koji  koristi svoje osamnaestogodišnje iskustvo na tržištu, kako bi javnosti predstavila odgovore na najnovije cyber napade.

Attack Surface Management je kontinuirani proces otkrivanja, inventarizacije, procjene i osiguranja sigurnosnog perimetra organizacije i svih sredstava okrenutih prema Internetu unutar njihovog digitalnog posjeda. Vrijedi naglasiti da upravljanje površinom napada nije kratkotrajan zadatak ili projekt, već kontinuirani proces koji je fundamentalan za program cyber sigurnosti svake organizacije.

Group-IB Attack Surface Management

Indentifikovanje opasnosti i smanjenje rizika moguće je postići uz Group-IB Attack Surface Management, kontinuiranim otkrivanjem svih eksternih  prijetnji, procjenom rizika  i određivanjem prioriteta problema kako bi se omogućila odgovarajuća sanacija.

Uvođenjem Group-IB ASM rješenja možete uštedjeti vrijeme koje bi inače bilo posvećeno različitim koracima, što proces upravljanja površinom napada čini efikasnijim i oslobađa resurse za fokusiranje na druge projekte visokog prioriteta.

Analitičari Grupe-IB uočili su neke dosljedne trendove u ponašanju napadača i napravili su kontrolnu listu djelotvornih savjeta koji vam mogu pomoći spriječiti, ublažiti i sanirati napade ransomware-a.