Pojednostavite i povećajte sigurnost poslovanja uz Cisco Umbrella

09.12.2022. | Blog

Način na koji nas štiti kišobran i ostavlja zaštićene od različitih uticaja iz atmosfere u vidu kiše, snijega ili sunca, formirajući ispod prostor i površinu koja čini da se osjećamo zaštićenim i nesputanim da obavljamo svoje dnevne rutine, može se povezati i sa našom potrebom i željom da se osjećamo jednako sigurnim u cyber prostoru.

Koliko je u digitalno okrenutom svijetu fokus usmjeren ka sigurnosti poslovanja i sigurnoj razmjeni informacija, odgovore možemo pronaći na različitim stranama.

Sigurnosne prijetnje su česta pojava, a posljedice su vrlo stvarne u domenu poslovanja organizacija i rada sa zaposlenicima. Na koji način povećati sigurnost mreža organizacija i ojačati prvu liniju odbrane od prijetnji cyber sigurnosti?

Upoznajte Cisco Umbrella

Kako funkcioniše Cisco Umbrella rješenje? Kao multifunkcionalni sigurnosni servis u cloudu, Cisco Umbrella sigurnosno rješenje može ponuditi maksimalnu zaštitu od svih sigurnosnih prijetnji.

Sa ciljem da analizira sve internet aktivnosti, Cisco Umbrella sigurnosno rješenje automatski otkriva infrastrukturu napadača pripremljenu za nove prijetnje i proaktivno blokira zahtjeve ka zlonamjernim destinacijama i prije nego što se veza uspostavi ili se preuzme zlonamjerna datoteka.

Omogućavanjem svega ovoga iz jedne usluge i kontrolne ploče dostavljene u oblaku, Cisco Umbrella značajno će smanjiti vrijeme, novac i resurse koje su ranije bili potrebni za implementaciju, konfiguraciju i integracijske zadatke.

Kroz princip troslojne zaštite Cisco Umbrella rješenje osiguraće tri različita aspekta DNS, Web i Firewall.

Prvi sigurnosni sloj koji obavlja Umbrella je analiza DNS prometa. Kada korisnik želi pristupiti na određenu lokaciju, prvi protokol koji koristi je DNS. Umbrella prihvaća DNSa zahtjev od korisnika, analizira i provjerava domen, te ako je domen na popisu malicioznih odredišta, tada ga blokira.

S obzirom na to da DNS protokol koriste svi uređaji, a ne samo računari, Umbrella omogućava zaštitu i analizu prometa svih tih ostalih uređaja – najčešće vidimo implementaciju zaštite na korisničkim mobilnim uređajima.

Drugi sigurnosni sloj nakon analize DNS protokola je dublja analiza web prometa. Umbrella funkcioniše kao web proxy, prihvata HTTP/HTTPSa zahtjev korisnika, te analizira sadržaj destinacije. Na tom sloju Umbrella provjerava je li URL maliciozan, kojoj kategoriji pripada sadržaj destinacije, te provjerava i analizira datoteke koje se sa te destinacije prihvataju.

Treći sigurnosni sloj koji Umbrella obavlja je kontrola ostalog prometa. U tom slučaju govorimo o protokolima koji nisu HTTP/HTTPS, poput FTP-a i sličnih.

Sa Cisco Umbrella rješenjem koje omogućava bezbijednost u tri različita pravca, sve mjere za maksimalnu zaštitu računara i servera od svih napada na internetu su poduzete, a organizacije postaju nedodirljive za napadače.

Ispod Cisco Umbrella nalazi se sigurnost za poslovanje

Kako rad na daljinu postaje de facto aspekt modernog radnog mjesta jedan od najvećih izazova je rješavanje evoluirajuće potrebe za cyber sigurnošću.

Sve više korisnika povezuje se sa mrežama kompanije s bilo kojeg mjesta koje ima internetsku vezu i sve više podataka se dešava izvan tradicionalnih lokalnih podatkovnih centara, stvarajući sigurnosne praznine za koje nije napravljena mrežna arhitektura.

Novi izazovi postavljeni pred IT sigurnosne timove za rad na daljinu rješava Cisco Umbrella koja dnevno blokira višemilionske zahtjeve za kontrolom, pokušaje krađe identiteta i zahtjeve u vezi sa zlonamjernim softverima, rješavajući tako sva pitanja bezbijednosti svojih partnera i korisnika.

Cisco Umbrella Security

Cisco Umbrella kao multifunkcionalna sigurnost zasnovana na oblaku usluga, a koja se nalazi  u srži Ciscove SASE arhitekture i pomoći će preduzećima svih veličina da na maksimalno efikasan način osiguraju svoje mreže.

Oslanjanje na antivirusne proizvode, firewall i izolovana sigurnosna rješenja koja ne dijele obavještajne podatke jednostavno neće uradi trik.

Vrijeme je da potražite nove načine za poboljšanje svoje cyber sigurnost i osigurajte da je vaša organizacija dobije zaštitu kakvu treba imati. Zatražite demo i otkrijete sve benefite Cisco Umbrella rješenja.

Pojednostavite i povećajte sigurnost poslovanja uz Cisco Umbrella